چهارمین همایش جامعه و تعلیم و تربیت: فضای مجازی، جامعه و دانشگاه- اخبار کنفرانس
خبر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • برگزاری پانل های تخصصی ( 5پنل تخصصی)
  • فراخوان دریافت مقاله و چاپ کتابچه الکترونیکی خلاصه مقالات
  • برگزاری کارگاه آموزشی در حوزه های دانشگاه و فضای مجازی
  • برگزاری غرفه برای انتشارات و کتاب
  • برگزاری غرفه برای استارت آپ های دانشگاه
فصلنامه پژوهش های تربیتی
    
فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی
    

  
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین همایش جامعه و تعلیم و تربیت: فضای مجازی، جامعه و دانشگاه:
http://fsse.khu.ac.ir/find.php?item=1.55.10.fa
برگشت به اصل مطلب